Daniel Herman

Ministr kultury České republiky

Milí přátelé filmu,

patrně nejsem sám, komu se při vyslovení názvu města Uherské Hradiště vybaví: dobré víno, bohatý folklor – a jedna z největších filmových přehlídek v České republice, Letní filmová škola. Letošní již třiačtyřicátý ročník je svědectvím o životnosti konceptu nesoutěžní přehlídky zaměřené především na filmovou výchovu mladého, ale i dospělého diváka. Historické exkurzy, stejně jako tematické bloky zprostředkující návštěvníkům přehled menšinových evropských i mimoevropských kinematografií jsou významnými nástroji kultivace diváckého vkusu a celkové orientace v tomto relativně mladém audiovizuálním umění.

Edukační význam Letní filmové školy Uherské Hradiště si plně uvědomuje také Ministerstvo kultury ČR, které přehlídku dlouhodobě finančně podporuje. Také záštita, již jsem i nad letošním ročníkem převzal, je především výrazem uznání záslužné práci organizátorů. Kéž se tedy 43. Letní filmová škola vydaří a přinese tvůrcům i návštěvníkům mnoho radosti a krásných zážitků.

Město Uherské Hradiště

Stanislav Blaha, starosta města Uherské Hradiště

Vážení přátelé filmového umění,

to, že se město Uherské Hradiště už po 43. stává dějištěm Letní filmové školy, vnímám nejen já, ale i celé město velmi pozitivně. Jsme hlavním partnerem akce, čehož si mimořádně cením a považuji. Přehlídka je v Uherském Hradišti jedním z kulturních vrcholů roku a je jednoznačně také velkým přínosem. Ten spočívá hlavně v mimořádné prestiži na kulturní scéně naší země. Uherské Hradiště je známé svou dlouhodobou a cílevědomou snahou o udržování kulturních hodnot. A právě každoroční pořádání Letní filmové školy nenahraditelně přispívá ke kladné odezvě u odborné i laické veřejnosti a k vysoké prestiži kulturně-společenských podniků a akcí ve městě.

Nelze si nepovšimnout, že tvůrci přehlídky každoročně přicházejí s něčím novým, společně se snahou o vysokou kvalitu nabízených filmových děl a doprovodných programů. Věnují se ale také většímu komfortu pro diváky a hosty přehlídky, čemuž se i my snažíme napomoci. Letní filmová škola s sebou do srdce Slovácka přináší svou dnes ji pověstnou atmosféru. Přijíždějí k nám lidé, které pojí společný zájem. Má-li být Uherské Hradiště místem takovýchto setkávání, pak není možné vyjádřit nic jiného než čirou radost.

Buďte také letos v našem městě srdečně vítáni. Přeji vám, abyste zde, v srdci Slovácka, opět zažili neopakovatelné chvíle a aby vám Uherské Hradiště zůstalo v paměti jako místo nevšedních zážitků, jedinečných dojmů a pohody.

Jiří Čunek

Hejtman Zlínského kraje

Vážení návštěvníci,

vítám Vás ve Zlínském kraji při příležitosti Letní filmové školy, nad níž jsem s potěšením převzal záštitu.

Jsem rád, že si tato akce postupem let získala takovou oblibu veřejnosti i vysoký kredit odborníků a že díky ní do srdce Slovácka přijíždějí stovky filmových fandů i velké osobnosti jak světové kinematografie, tak dobrého umění vůbec. Tato přehlídka je vždy atraktivní i šíří svého doprovodného programu a právě propojení moderních forem umění, často alternativního, s geniem loci Uherského Hradiště, tolik spjatého s tradicemi, vytváří sympatickou atmosféru, tolik pro Filmovku charakteristickou.

Přeji Vám, ať si naplno užijete řady pěkných projekcí, koncertů, výstav a také přátelských setkání a vůbec té správné letní pohody. A zkuste se podívat, co všechno ještě Zlínský kraj nabízí – jsem si jist, že je co objevovat a proč se k nám vracet. Budu si toho velmi vážit, když k nám znovu přijedete!

Viktoria Li

Velvyslankyně Švédska v Česku

Milí filmoví spolunadšenci!

Současný švédský film se pouští do neozkoušených žánrů. Mezinárodní publikum si už zvyklo očekávat od nás značnou porci nahoty, introspekce a návratů do dětství, dnes ho však mohou snadno překvapit zločinecké bandy, zombie nebo uprchlí století staříci. V čele s vizionářským gigantem Ingmarem Bergmanem a mezinárodně uznávaným Lassem Hallströmem jsou to především režiséři, kdo švédský film do nových žánrů kormidlují – a zanechávají tak výraznou osobní stopu. Od sociální konformity a smyslu pro pořádek míří současné trendy spíše k větší expresivitě a mizejícímu respektu k autoritám. Ruben Östlund, jehož filmy často mísí vážnost s komičností, si letos z festivalu v Cannes odvezl Zlatou palmu za svou novinku The Square, film s utopickými podtóny o sdílených odpovědnostech.

Švédský film se někdy dává za vzor, co se genderové vyváženosti týče. Přesto ještě pořádný kus cesty zbývá. V roce 2015 ženy režírovaly (rekordních!) 36 % celovečerních hraných filmů. Nejnavštěvovanějšími se v kinech staly Úžasně příšerné Vánoce (En underbar jävla jul), dílo Heleny Bergströmové, což znovu dokazuje, že žena režisérka neznamená o nic menší komerční úspěch než režisér muž. Greta Garbo, Ingrid Bergmanová nebo vloni Oscarem oceněná Alicia Vikanderová byly a jsou skvělými ambasadorkami švédské kinematografie ve světě. Mimochodem, švédští filmaři a herci získali dohromady neuvěřitelných 26 Oscarů!

Jsem nesmírně šťastná, že 43. Letní filmová škola zaměřila svůj fokus právě na Švédsko. Švédskému filmu se tak dostává velké cti a uznání. Širokým výběrem titulů z nejrůznějších období a žánrů vezme diváka na dobrodružnou cestu a pevně věřím, že mu nabídne zcela nové perspektivy. Doufám, že vás výběr bude inspirovat i provokovat a že se opět setkáme v roce 2018 na 44. LFŠ a společně oslavíme sté narozeniny našeho velmistra Ingmara Bergmana.