Inventura

Britský heritage film

Přinesl je konec 80. let minulého století a okouzlily svět. Elegantní obrazy britské minulosti fascinovaly diváky a získávaly ceny. Lze je ale skutečně hodnotit jen na základě jejich estetických kvalit? A mají pravdu levicoví kritikové, kteří jim vytýkají ideologickou zátěž konzervativismu a vytváření falešného obrazu britských dějin? Vítejte v Howards Endu a přilehlých panstvích, kde se řeší otázka, co je to býti Angličanem.